Bởi {0}
logo
Vanjoin Group
Nhà sản xuất tùy chỉnh
Sản Phẩm chính: EPS Xi Măng Bánh Sandwich Bảng Điều Chỉnh, Linh Hoạt Gạch, Bánh Sandwich Bảng Điều Khiển Dây Chuyền Sản Xuất, Linh Hoạt Gạch Dây Chuyền Sản Xuất, Đồ Nội Thất, trọng lượng nhẹ Tiết Kiệm Năng Lượng Tấm
Thứ tự xếp hạng4 bán chạy nhất trong Gạch látTotal floorspace (14,275㎡)Years in industry(17)Supplier assessment proceduresDesign-based customization